מנהיגות - זה בידיים שלך image
סדנת העצמה אישית ופיתוח מנהיגות חברתית מנהיגות - זה בידיים שלך – העצמה-זה הביטחון שלי הינה סדנת אימונית, תהליכית וחווייתית המוציאה לפועל את החזון שלנו: "אנו מאמינים שחברה בריאה ומעצימה מורכבת מאנשים בוגרים, בעלי אמונה עצמית וחשיבה עצמאית, הנאמנים לעצמם ולסביבתם; לצד אימוץ גישה סולידרית עם אחריות חברתיית המעניקה מרחב התפתחותי ותמיכה בחוליה החלשה".

מטרת הסדנה: מנהיגות - זה בידיים שלך – העצמה-זה הביטחון שלי הינה סדנת העצמה ופיתוח מנהיגות המעצימה יכולות ומחזקת כישורים וכל זאת לשיפור ושימור החוסן המנטאלי, החוסן הפנימי והחוסן החזותי ע"פ שיטת שלושת הרבדים.
הסדנה מפתחת מסוגלות עצמית, מקנה מיומנויות וכלים להעצמה אישית אשר יסייעו לכל אחת ואחד להתמודד עם הלחץ החברתי, למנהיגות אישית וסביבתית והחשוב מכל לפעול להתפתחות, התקדמות וחתירה להצלחה למען חיים טובים, מלאים יותר ולהשאיר תקווה בלב שהכול אפשרי ואף פעם לא מאוחר מידי.
זאת ועוד, נמצא לאורך כל הסדנה התייחסות לצרכים בסיסיים ומיטביים מחד ולתוצרים בין אישיים או תוך אישיים מאידך.
הסדנה האימונית בונה את ה"אני" של המשתתף נדבך אחר נדבך.
  • נדבך ראשון: הכרת ה"אני" פנימה עם שינוי הגישה לעשייתו ופועלו – הפעילויות יטמיעו במשתתף הנעה פנימית, הצבת יעדים וקבלת החלטות, יניעו את המשתתף לשיח פנימי/עצמי.
  • נדבך שני: בניית ה"אני", חיזוקו והעצמתו – הפעילויות יפתחו מסוגלות עצמית, שליטה עצמית ומשמעת עצמית. וכך תבנה אמונה ביכולת האישית ותשתית לתקשורת בין אישית, ויחולל שינוי התנהגותי חיובי כלפי עצמו וסביבתו.
  • נדבך שלישי: הערכות ה"אני" לפעולה בסביבה – הפעילויות יאפשרו שיח מעצים ודיאלוג מכבד ומקדם. יניע לפתרון קונפליקטים ויצירת הסכמות תוך הבעת אמפתיה וסובלנות כלפי השונה.
  • נדבך רביעי: פעולת ה"אני" בתוך הסביבה תוך העצמה וחיזוק אישי וסביבתי – הפעילויות יכשירו את המשתתף לעבודת צוות, שיתוף פעולה, נטילת אחריות ומנהיגות, הפעלת יוזמות אישיות וחברתיות.
  • לסיכום נעסוק בחוסן החזותי 

שיתוף חוויות על ידי המחנכת
(יש ללחוץ על לקבלת הסרטון)