לקיחת אחריות, עצמאות וקבלת האחר הם הבסיס להצלחה.  "ואהבת לרעך כמוך" זוהי כל התורה
ככל שנקדים ונזרע בתלמיד את האחריות האישית מחד והעצמאות מאידך, ניתן בידו את הבסיס להתמודד עם אתגרי החיים, הלימוד והחברות.

"זרעי עצמאות"
מקנה כישורי חיים באמצעות הפעלות ולימוד חווייתי. "זרעי עצמאות"
מזהה עם התלמיד את המחשבה הבונה והמקדמת, מחדדת את חושיו ואת ערכיו על בסיסם נבנית עצמאות אישית עם אחריות אישית וחברתית.
התלמיד ירכוש ויחדד כישורי חיים אשר ישפרו את האמונה העצמית בו ראשית , הלימודים והאקלים החינוכי והחברתי הבית ספרי בכלל והכיתתי בפרט.