אחד מגורמי המוות הגדולים בארצנו הן תאונות הדרכים. מחקרים רבים מראים כי ניתן היה למנוע רבות מהתאונות ולהציל מספר רב של הרוגים או נפגעים.
לאור זאת ולאור חזון החברה החלטנו להרים את הכפפה ולשנות את עקומת ההרוגים ולהורידה מטה.
הבנו כי העשייה שלנו במסגרת פיתוח מנהיגות אישית וחברתית ניתן להעביר את המסר בצורה אשר כל משתתף יוכל להפנים, להכיל, להבין ולפעול על פי המסרים שלנו.
לצורך כך הקמנו את סדנת – "מנהיגות הגורם האנושי - הדרך בידיים שלך"
בשלב זה התייחסנו לשלוש נקודות בפיתוח מנהיגות אשר לראייתנו מהוות משקל חשוב במניעת תאונות דרכים ולכל אחת מהנקודות צרפנו הוויה של משתמשי הדרך:
  • ביטחון עצמי – התמודדות עם לחץ חברתי
  • אסרטיביות – חגירת חגורת בטיחות
  • אחריות – אחריותי כמשתמש דרך
הפעילות מותאמת לנוער ובוגרים

הפעילות מאושרת על ידי משרד החינוך והרלב"ד
מנהיגות הגורם האנושי - הדרך בידיים שלך image